Tysy.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan www.sll.fi.

Suomalaisten luonnonsuojeluyhdistysten toiminta

Suomessa tehdään monenlaista luonnonsuojelutyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Eräs suurimmista toimijoista on WWF eli World Wildlife Foundation, joka tarjoaa työpaikkoja monen alan osaajille. Kerromme tässä artikkelissa luonnonsuojeluyhdistysten toiminnasta Suomessa.

Samalla haluamme muistuttaa, että välillä on hyvä rauhoittua ja keskittyä yksinomaan itseensä. Tästä syystä haluamme esitellä teille nettikasinovertailu.infon, josta löydät juuri sinun makuusi sopivan nettikasinon sekä ajankohtaiset uutiset ja tarjoukset. Sivustolta löydät myös ohjeet Blackjack-peliin.

Millaista toimintaa WWF harjoittaa Suomessa?

WWF on tullut tunnetuksi maailmanlaajuisena ympäristöjärjestönä, joka saa aikaan muutoksia. Sen onnistumisen salaisuutena on ihmisten sekä yhteisöjen innostaminen. Juuri innostus saa ihmiset tekemään ympäristötekoja sekä ryhtymään ympäristönsuojelutoimiin. WWF ilmoittaa tavoitteekseen sellaisen tulevaisuuden rakentamisen, jossa ihminen voisi elää tasapainossa luonnon kanssa.

WWF perustettiin jo 1961, mutta Suomessa sen toiminta alkoi vasta 1972. Suomessa toiminnan painopisteitä ovat luontomme monimuotoisuuden kehittäminen sekä ekologisten jalanjälkiemme pienentäminen. Suomessa tehdään toimia, joilla pyritään muun muassa hidastamaan ilmastonmuutosta sekä edistämään kestäviä kulutus- sekä tuotantotapoja. Maamme uhanalaisia lajeja, metsiä sekä merialueita pyritään suojelemaan. Lisäksi WWF tukee Suomessa ympäristökasvatusta, joka on merkittävä aihe, jos haluamme kasvattaa jatkossakin ympäristötietoisia sukupolvia.

Miten Suomen Luonnonsuojeluliitto toimii?

Suomen Luonnonsuojeluliitto on toiminut Suomessa jo yli 60 vuoden ajan. Sen tavoitteena on edistää luontomme monimuotoisuutta, ympäristömme suojelua sekä kestävän kehityksen periaatteet huomioivaa elämäntapaa.

Esimerkiksi vuoden 2011 pääasiallinen suojelukohde olivat luonnon hiilivarastot, joiden turvaaminen pyrittiin yhdistämään soiden sekä metsien energia- ja ilmastopolitiikkaan. Kun pidetään huolta luonnon hiilivarastoista, suojellaan samalla luontomme monimuotoisuutta sekä hillitään ilmastonmuutosta. Seuraavana vuonna 2012 liiton erityishuomio kohdistui vesien suojelemiseen.

Liiton tavoitteena on pyrkiä toimintansa avulla edistämään suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä. Liittoon kuuluu jäseniä yli 28 000 kappaletta. Lisäksi monet yhdistykset sekä yritykset ovat mukana tukemassa Suomen Luonnonsuojeluliiton toimintaa ollen liiton ulko- taikka kannatusjäseniä.

Liiton suojelutyössä korostetaan monia arvoja, joista luonnon kaikkinainen kunnioittaminen on keskeisessä osassa. Tärkeänä arvona pidetään myös sitä, että ihminen voisi säilyttää luontosuhteensa, ja että viihtyisiä, turvallisia sekä terveellisiä elinympäristöjä vaalittaisiin.